Category Archives: Låna utan jobb

Låna utan jobb

Lån pengar utan jobb

Varför har du hamnat här? Är det pga att du snart kommer att bli eller är du arbetslös och behöver låna pengar för att finansiera din vardag? Tyvärr finns inga lätta vägar ut arbetslösheten eller den stress som en dålig ekonomi skapar! Det är tufft att vara arbetslös, men det finns sätt att hålla sig flytande tills man får ett jobb. Du kan skapa en viss lättnad i din privatekonomi trots att du är arbetslös genom att du kan låna pengar trots att du är arbetslös eller saknar ett ett fast jobb. Om du tar ett lån så ska du söka alla jobbn du kan!

För några år sedan var i praktiken omöjligt att låna pengar utan jobb, men det som har hänt de sista åren på lånemarknaden är att många banker har pga  konkurrens i form av snabblån ”BANKERNA” så som smslån, Internetlån och andra aktörer som lånar ut pengar på kort tid, vilket tvingat många vanliga banker att tänka om.

I dag är inte kravet på att man ska ha en fast anställning inte lika hårt som det var tidigare. Främsta anledningen är att arbetar deltid eller har en projektanställning, ett vikariat eller andra tillfälliga anställningar.

De flesta lånegivare tillämpar en gräns om 120 000 kr i taxerad inkomst för utlåning av pengar.  Många banker har minimum krav som grundar sig på föregående års taxerade inkomst, nämligen att man ska haft en taxerad inkomst runt 120 000 kr ifall man är tillfälligt utan jobb. Har du haft en taxerad inkomst på över 120 000 kr så är sannolikheten stor att du får låna pengar trots att du är utan jobb vid lånetillfället. Bankerna baserar sitt beslut till stor del på det faktum att du är mellan två jobb och har ett tillfälligt hål i din ekonomi.

Har du en taxerad inkomst som är lägre än 100 000 kr betraktas du som låginkomsttagare av de flesta banker och låneinstitut. Ifall du har ett jobb men precis fått ett jobb borde du gå efter den kategorin som är nämnd ovan då de flesta banker kan hjälpa dig med banklån ifall du har en tillfällig anställning eller precis fått ett jobb.

 

Lån utan fast jobb?

Låna pengar utan fast jobb

Lån utan fast jobb kan låta som en omöjlighet, men behöver inte alltid var så utan numera finns möjlighet att få låna pengar utan fast jobb. Du kan även läsa mer om var du hittar lånegivare som lånar ut pengar till personer utan fast jobb på lånapengarutanjobb.se.

Det finns många som försörjer sig utan att ha ett fast jobb. Ett fast jobb har den som har ett tillsvidare jobb. Ett tillsvidare jobb är precis som det låter, ett jobb som är tillsvidare. Ekonomin och samhället är i ständig förändring. Idag försörjer sig allt fler som egen företagare, projektanställning eller vikariat. Dessa grupper räknas till gruppen utan fast jobb. Den som har en stadig ekonomi och ett längre projektanställning får förmodligen lån om denne går till bankens lokalkontor och berättar om förutsättningen. En del banker frågar efter hur länge man varit anställd och efter anställningsform. Men alla banker frågar inte efter anställningsform. Det går faktiskt att få lån av många banker.

Kom ihåg att du måste läsa lånevillkoren ordentligt innan du söker ett lån utan jobb så att det inte står i villkoren att kreditgivaren inte godkänner kredittagare utan jobb. Om du ansöker du då så slösar du både din och kreditgivarens tid så det är ju onödigt ifall det framgår av villkoren att man inte lånar ut pengar till personer utan fast jobb.

Det avgörande för att få låna pengar utan jobb är om det gäller en mindre summa, såsom SMSlån, snabblån, eller mindre privatlån. Ju större summor desto svårare att få låna pengar utan jobb.

SMSlån utan fast jobb

De flesta bolag som erbjuder SMS-lån ställer inga större krav på jobb. Även den som är helt utan jobb eller utan fast jobb kan få ta ett smslån!

Snabblån utan fast jobb

De flesta bolag som erbjuder snabblån ställer inga större krav jobb. Även den som är utan jobb eller utan fast jobb kan få låna pengar mha ett snabblån!

Mindre privatlån utan fast jobb

De flesta bolag som erbjuder mindre privatlån ställer inga större krav på jobb, men oftast så vill de att man ska ha haft en mindre taxerad inkomst. Det innebär att även den som är utan jobb eller låg jobb kan få låna pengar mha ett mindre privatlån!

Större lån utan fast jobb

Det finns många som försörjer sig utan att ha ett fast jobb. Ett fast jobb har den som har ett tillsvidare jobb. Ett tillsvidare jobb är precis som det låter, ett jobb som är tillsvidare. Ekonomin och samhället är i ständig förändring. Idag försörjer sig allt fler som egen företagare, projektanställning eller vikariat. Dessa grupper räknas till gruppen utan fast jobb. Den som har en stadig ekonomi och ett längre projektanställning får förmodligen lån om denne går till bankens lokalkontor och berättar om förutsättningen. En del banker frågar efter hur länge man varit anställd och efter anställningsform. Men alla banker frågar inte efter anställningsform. Det går faktiskt att få lån av många banker.

Banklån utan jobb?

Kan man låna pengar utan jobb? Är det möjligt att få ett banklån utan jobb? Bankerna, de traditionella, har fortfarande ett ålderdomligt sätt att se på låntagarnas ekonomi. För dessa banker så är att låna pengar utan jobb låna pengar utan en fast inkomst som ett jobb innebär – i stort inte möjligt – trots att låntagaren oftast kan åberopa andra inkomster än de som ett traditionellt fast jobb kan innebära.

Det är svårt att låna pengar utan jobb oavsett ifall man har inkomster från annat håll – t.ex. från försäljningar av aktier, fastigheter, villa, båt, bil eller pension, studiemedel m.m

Storbankerna vägrar fortfarande att låna ut pengar till personer utan fast jobb; detta trots att låntagaren har full kreditvärdighet. Storbankerna ser nämligen ett fast jobb som en grundläggande förutsättning för såväl hypotekslån som blancolån även om låntagaren kan uppvisa inkomster av annat slag såsom inkomst av kapital, hyresintäkter och inkomster från aktie- och bostadsförsäljningar som inte kan hänföras till förvärvsinkomster. Människor utan jobb bör – i första hand – vända sig till banker och långivare som accepterar andra inkomster än sådan som kommer från ett fast jobb.
Låna pengar utan fast jobb – både möjligt och omöjligt!
Om du saknar en tillsvidareanställning, dvs en fast anställning så kommer du oftast att bli nekad lån hos de större bankerna. De finns uppstickare på marknaden som har en mer liberal syn på låntagarnas inkomster och dessa accepterar inkomster från olika källor än ett traditionellt fast jobb. Om du är egenföretagare, frilansare och har en  projektanställningar så har du störst chans att få lån ifall du söker lån hos en de nya bankerna.

Storbankerna brukar oftast inte låna ut pengar till följande personer:
•    Nolltaxerare – personer som saknar taxerad förvärvsinkomst.
•    Studenter – studerande och forskarstuderande.
•    Deltidsanställda – timanställda med låg total månadsinkomst.

Läs mer om banklån utan jobb hos www.banklån.nu